Vize


Vegetariánský festival vznikl v roce 2011 se záměrem představit rozmanitost, možnosti a nové trendy současného vegetariánství a zdravého stravování. Jeho mottem je OSLAVA BYTÍ A DOBRÉHO JÍDLA.

Po pěti ročnících se tento záměr rozšířil od gastronomie dále směrem k tématu zachování udržitelných a přirozených podmínek života na Zemi, k uvědomělému a šetrnému přístupu k přírodním zdrojům a jejich využití. Festival nabízí prosotr pro všechny, kdo cítí potřebu spoluvytvářet společné kvalitní životní prostředí zodpovědně, s respektem k jedinečnosti Života.

gaia

Naším cílem je nabídnout inspirativní kvalitní pokrmy i nápoje a odborné informace ze světa gastronomie. Gastronomickou nabídku doplní bohatý doprovodný program pro celou rodinu a prodej doplňkových produktů ve festivalové tržnici.

V letošním roce chceme v souladu s posláním festivalu zabránit vytvoření několika tun netříditelného odpadu a přiblížit se tak koncepci Zero Waste, která podporuje myšlenku vytvářet co nejméně odpadu a s tím, který vznikne, naložit odpovědně a s co nejmenší zátěží pro životní prostředí.

Festival se koná na Vyšehradě, kde si můžeme užít trávu pod nohama, slunce nad hlavou, vítr ve vlasech a ucítit a uctít sílu Matky Země, která nám poskytuje vše, co k životu potřebujeme.