Pro účinkující


Chcete účinkovat na Vegefestu?

Hlavní program festivalu bude sestávat hlavně z přednášek a workshopů z oblastí permakultury, přírodního stavitelství, zdravého stravování, domácí výroby, zero waste, alternativních zdrojů energií, lokální ekonomiky, komunit, osobního rozvoje a dalších. Chceme otevřít prostor jako pro nové informace a vzdělávání, tak pro sdílení již nabytých zkušeností ze soběstačného života.

Program bude probíhat v sobotu od 11 do 19h a v neděli od 10 do 18h, souběžně na více místech, v
blocích o délce 1,5 hodiny:

  • v sále Starého Purkrabství (spíše teoretické přednášky, možnost projekce z flashdisku)
  • ve venkovním stanu ozvučeném našlapanou energií (možnost prakticky laděných workshopů)
  • v rámci vlasatního prodejního stánku – buď časově ohraničený workshop nebo průběžná dílna

Ve jménu soběstačnosti přenášíme část zodpovědnosti za výsledek festivalu i na účinkující a
posunujeme tak festival více směrem ke spolutvoření – jednotlivé přednášky a workshopy budou
hrazeny účastníky na místě přímo lektorům. Cenu za seminář si stanovíte sami v závislosti na
nákladech s konáním spojenými, lze využít i formu dobro

Uvítáme od Vás příspěvek na organizační náklady a zajištění prostoru ve výši, kterou si sami zvolíte s ohledem na to, kolik od účastníků vyberete.

Hlavní přednáškový program bude doplněn zdravým vegetariánským i veganským občerstvením a volně plynoucím doprovodným programem. Nebude opět chybět ani dětský soběstatečný koutek, cvičení pod širým nebem, masážní stan a prodej doplňkových produktů s důrazem na BIO a lokální výrobky.

Festival se koná za každého počasí. Organizátor si vyhrazuje právo na finální výběr účastníků, témat a jejich časové a místní rozmístění.

PŘIHLÁŠKY PRO LETOŠNÍ ROK UZAVŘENY, PROGRAM JE PLNÝ.

KONTAKT:

Jitka Šmejkalová: smejkalovajit@gmail.com, tel. 776 071 553