Pro účinkující


Chcete účinkovat na Vegefestu?

Hlavní program festivalu bude sestávat hlavně z přednášek a workshopů z oblastí permakultury, přírodního stavitelství, zdravého stravování, domácí výroby, zero waste, alternativních zdrojů energií, lokální ekonomiky, komunit, osobního rozvoje a dalších. Chceme otevřít prostor jako pro nové informace a vzdělávání, tak pro sdílení již nabytých zkušeností ze soběstačného života.

Program bude probíhat v sobotu od 11 do 19h a v neděli od 10 do 18h, souběžně na dvou místech, v blocích o délce 1 – 3 hodiny:

  • v sále Starého Purkrabství (spíše teoretické přednášky, možnost projekce z flashdisku)
  • ve venkovním šapitó ozvučeném našlapanou energií (možnost prakticky laděných workshopů)

Ve jménu soběstačnosti přenášíme část zodpovědnosti za výsledek festivalu na účinkující a posunujeme tak festival více směrem ke spolutvoření – jednotlivé semináře, přednášky a workshopy budou hrazeny účastníky na místě přímo lektorům. Cenu za seminář se stanovíte sami v závislosti na nákladech s konáním spojenými, lze využít i formu dobrovolného příspěvku. Za festival budou na místě osoby, které pomohou s vybíráním příspěvků.

Hlavní přednáškový program bude doplněn zdravým vegetariánským i veganským občerstvením a volně plynoucím doprovodným programem okolo ohně. Nebude opět chybět ani dětský soběstatečný koutek, cvičení pod širým nebem, masážní stan a prodej doplňkových produktů s důrazem na BIO a lokální výrobky.

Festival se koná za každého počasí. Organizátor si vyhrazuje právo na finální výběr účastníků, témat a jejich časové a místní rozmístění.

PŘIHLÁŠKA:

Pokud máte zájem se připojit k programu a podpořit náplň festivalu Vašimi znalostmi či dovednostmi, zašlete nám vyplněnou ON-LINE PŘIHLÁŠKU a ilustrační fotografii na e-mail skolasoma@gmail.com do konce června 2017. Brzy poté se Vám ozveme k doladění podrobností.

KONTAKT:

Jitka Šmejkalová: skolasoma@gmail.com, tel. 776 071 553