Pro prodejce


Festival se koná po dobu dvou dnů, v sobotu od 11 do 19h a v neděli od 10 do 18h. Hlavní festivalová plocha je pod širým nebem a rozprostírá se v parku u Starého Purkrabství na pražském Vyšehradě.

ONLINE PŘIHLÁŠKY: LETOŠNÍ ROČNÍK JE UZAVŘEN. 

 

DSC07631

VEGEFEST po sedmi letech existence dokončil proměnu z festivalu zaměřeného primárně na stravování na festival věnovaný udržitelnému a soběstačnému životnímu stylu. Cítíme, že poslání festivalu v oblasti stravování bylo naplněno společně s rozšířením veřejně dostupných možností vegetariánského, veganského i raw stravování. Chceme sdílet naši sílící potřebu přivést pozornost k neohleduplnému nakládání se zdroji planety, na které žijeme a k ekologické stopě, kterou obecně přesycená a na zisk orientovaná západní společnost vytváří.

Změna koncepce festivalu přinesla loni několik organizačních změn, které platí i v roce 2019:

 • na festival bude VOLNÝ vstup bez pokladen – návštěvníci příspějí na organizační zajištění festivalu zakoupením bambusového příboru, který umožní konzumaci na místě. S tím souvisí možnost rozprostřít stánky po větší ploše a otevřít prodej i pro kolemjdoucí turisty
 • pokračujeme v koncepci ZeroWaste nejen na místě během konání festivalu, ale i v přípravě festivalu. Baví nás hledat, kde všude lze učinit malé kroky ke snížení plýtvání a zjišťujeme, že všude :) Rádi bychom Vás pozvali k témuž kroku.
 • stejně jako v minulých letech bude festival bez alkoholu.
 • výtežek z festivalu poputuje na podporu projektu BOSQUE MEDICINAL, který má za cíl ochranu člověkem nedotčené části ekvádorského amazonského pralesa.

Hlavní přednáškový program bude doplněn zdravým vegetariánským i veganským občerstvením a doprovodným programem (cvičení, tanec, koncerty). Nebude opět chybět ani dětský koutek, masážní stan a prodej doplňkových produktů s důrazem na BIO a lokální výrobky. Festival se koná za každého počasí.

Pražskému festivalu bude předcházet 2. ročník týdenního Festivalu soběsta(te)čnosti, který proběhne ve dnech 29. července – 4. srpna 2019 v meditačním centru Sklenářka a poskytne větší prostor pro praxi (stavba ekodomu, šití bot, práce s hlínou, tvoření permakulturních záhonů, výroba domácí kosmetiky ad).

PROGRAM 9. ROČNÍKU

Hlavní program festivalu bude sestávat hlavně z přednášek a workshopů z oblastí permakultury, přírodního stavitelství, zdravého stravování, domácí výroby, zero waste, alternativních zdrojů energií, lokální ekonomiky, komunit, osobního rozvoje a dalších. Chceme otevřít prostor jako pro nové informace a vzdělávání, tak pro sdílení již nabytých zkušeností ze soběstačného života.

Program bude probíhat v sobotu od 11 do 19h a v neděli od 10 do 18h, souběžně na více místech, v blocích o délce 1,5 hodiny:

 • v sále Starého Purkrabství (spíše teoretické přednášky, možnost projekce z flashdisku)
 • ve venkovním stanu ozvučeném našlapanou energií (možnost prakticky laděných workshopů)
 • v rámci vlasatního prodejního stánku – buď časově ohraničený workshop nebo průběžná dílna

Ve jménu soběstačnosti přenášíme část zodpovědnosti za výsledek festivalu i na účinkující a posunujeme tak festival více směrem ke spolutvoření – jednotlivé přednášky a workshopy budou hrazeny účastníky na místě přímo lektorům. Cenu za seminář si stanovíte sami v závislosti na nákladech s konáním spojenými, lze využít i formu dobrovolného příspěvku. Za festival budou na místě osoby, které pomohou s vybíráním příspěvků.

FINANČNÍ PROPOZICE FESTIVALU

A. GASTRO STÁNEK(stánek s čerstvými a hotovými pokrmy a teplými či studenými nápoji určených k přímé konzumaci)

gastronomii festivalu letos zajišťuje jeden garant – v případě zájmu o tuto formu spolupráce kontaktujte přímo Honzu Dlabala: honza@floresta.cz.

B. FESTIVALOVÁ TRŽNICE … pronájem místa za oba dva dny: 4 000 Kč (stánek 2x2m a větší) / 2 500 Kč (stolek 2x1m)

(stánek pouze s nápoji / balenými trvanlivými potravinami / nepotravinářským zbožím)

Pro účastníky 8. ročníku nabízíme slevu 500 Kč z pronájmu místa. Ceny pronájmů jsou jednotné za celý víkend. Všichni včas přihlášení prodejci budou uvedeni na webu a FB stránce festivalu, v tiskové zprávě atd.

C. PROGRAM … lze připojit k prodejnímu stánku nebo uspořádat samostatný workshop/přednášku … uvítáme od Vás příspěvek na organizační náklady a zajištění prostoru ve výši, kterou si sami zvolíte s ohledem na to, kolik od účastníků vyberete. Pokud budete nabízet workshop v rámci prodejního stánku, přispíváte již zaplacením prodejního místa.

D. PODPORA FESTIVALU … finanční či materiální podpora festivalu

Staňte se partnerem festivalu a podpořte jeho konání a existenci finančním, hmotným nebo programovým příspěvkem, za který nabízíme toto protiplnění:

PARTNER 2 500 Kč

HLAVNÍ PARTNER 10 000 Kč

GENERÁLNÍ PARTNER dle dohody

Logo na webu (sekce Partner)

Logo na webu (sekce Hlavní partner)

Logo na webu (sekce Generální partner)

Logo na tiskovinách – E-plakáty (sekce Partner)

Logo na tiskovinách – E-plakáty (sekce Hlavní partner)

Logo na tiskovinách – E-plakáty (sekce Generální partner)

Propagace na místě (váš banner, roll-up, letáky na festivalu apod.)

Propagace na místě (váš banner, roll-up, letáky na festivalu apod.)

Volný vstup na festival pro 2 osoby

Volný vstup pro 5 osob

Volný vstup pro … osob dle dohody, konzumace u stánku Floresta a v čajovně

Technická podpora (uveďte v přihlášce, máte-li zájem objednat od nás):

 • Půjčení stánku 3x3m na oba dny … 2 500 Kč (včetně stavby a bourání)
 • Půjčení stolu (183x76x75cm) na oba dny … 300 Kč
 • Půjčení židle na oba dny … 200 Kč
 • Přívod elektřiny na oba dny (do 5kWh) … 1000 Kč (nad 5kWh individuální dohoda)

CENY JSOU KONEČNÉ, NEJSME PLÁTCI dph.

HARMONOGRAM 8. ROČNÍKU

pátek 27. září 2019

 • příprava prostoru a zázemí (hlavní stan, dětský koutek, kontejnery…)
 • otevření festivalu, večerní koncert ve Sarém Purkrabství

sobota 28. září 2019

 • příprava stánků a zásobování od 8h do 10.30h
 • zahájení programu v 11h, konec v 19h – během konání programu je omezen vjezd aut do areálu
 • v areálu bude od 19h přes noc zajištěna ostraha

neděle 29. září 2019

 • příprava stánků a zásobování od 7 do 9h
 • možnost prodeje od 9h, zahájení programu v 10h, konec v 18h
 • od 18h bourání stánků a úklid – během konání programu je omezen vjezd aut do areálu

PRAKTICKÉ INFORMACE

 • Vedení Starého Purkrabství omezilo od roku 2016 s ohledem na charakter místa a genia loci NKP Vyšehrad celkový počet stánků, což respektujeme. Z tohoto důvodu upřednostníme dodavatele zboží v BIO kvalitě, lokálních produktů a dalších, které jsou v souladu s posláním festivalu.
 • KONCEPCE ZERO WASTE

V letošním roce pokračujeme v cestě ke koncepci Zero Waste (Nulový odpad). Prosíme všechny prodejce o spolupráci a respektování skutečnosti, že na Vegefestu bude možné používat pouze tyto druhy nádobí: – nevoskovaný papír

– bambusové/dřevěné nádobí

– kompostovatelné eko plasty

Letos bude opakovatelně použitelný bambusový příbor „SPORK“ (spoon+fork) vstupenkou na festival a nebude tedy nutné používat žádné jiné příbory.

 • V areálu bude v noci ze soboty na neděli zajištěna ostraha stánků, nicméně neručíme za zboží a cennosti umístěné ve stáncích.
 • V případě přívodu elektřiny si každý účastník zajišťuje potřebné prodlužovací kabely.
 • Organizátor si vyhrazuje právo na finální výběr dodavatelů a jejich rozmístění v prostoru festivalu.

 • Návštěvnost festivalu se v dosavadních ročnících pohybovala mezi 1500 – 2500 návštěvníků za víkend, v závislosti na počasí.

Zaplacená záloha je při zrušení účasti z Vaší strany nevratná. Festival se koná za každého počasí.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s ekologickou koncepcí festivalu a používáním kompostovatelného nádobí, a zavazujete se dodržovat v průběhu akce veškerá nařízení, předpisy a zákony platné v ČR (hygiena, ČOI, ochrana spotřebitele atd.), udržovat přidělený prostor v pořádku a po ukončení akce ho uklidit, a dodržovat veškeré pokyny organizátora a vedení Starého Purkrabství zajišťující klidný průběh akce.

KONTAKTY

Honza Dlabalgastronomie, partnerství festivalu: honza@floresta.cz, tel. 776 183 322

Petra Pospíšilová – stánkový prodej: petulepos@gmail.com, tel. 777 148 433

Jitka Šmejkalová – hlavní a doprovodný program: smejkalovajit@gmail.com, tel. 776 071 553

Tereza Dlabalová – produkce, promo&PR: tereza@floresta.cz, tel. 777 078 716