Pro média


MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ VEGEFEST 2019 (PDF)

TZ VEGEFEST 2019 (DOC)

VIDEO POZVÁNKA NA VEGEFEST 2019:

PLAKÁT VEGEFEST 2019:

plakat A4_final_web

 VIZITKA VEGEFEST 2019:

vizitka_2019_final

Připojte se k nám a podpořte 9. ročník VEGEFESTu formou tištěné či webové inzerce / PR článku či rozhovoru / soutěže o vstupenky / výměny odkazů.

Jako protiplnění nabízíme:

  • propagaci Vaší společnosti na webových stránkách festivalu v sekci Mediální partneři festivalu
  • umístění loga Vaší společnosti na propagačních materiálech (plakáty, letáky, plánky festivalu apod., zejména v elektronické podobě)
  • propagace Vaší společnosti na místě během festivalu (např. umístění vašich letáků, roll-upů či stánku v prostoru festivalu), včetně možnosti distribuce Vašich tiskovin
  • volný vstup pro 2-10 osob, v závislosti na rozsahu inzerce.

UZÁVĚRKA příjmu tiskových dat je 31. července 2019 (logo v křivkách ve formátu PDF / AI / EPS, 300 dpi).

KONTAKT:

mediální partnerství: Tereza Dlabalová, tereza@floresta.cz, tel. 721 642 724

PR: Darina Miklovičová, darina.miklovicova@gmail.com, tel. 602 200 445