O festivalu


Vegetariánský festival vznikl v roce 2011 se záměrem představit zejména rozmanitost, možnosti a nové trendy současného vegetariánství a zdravého stravování.

Po čtyřech ročnících se hlavní záměr festivalu ukotvil v potřebě vytvářet, sdílet a šířit ideu rozvoje udržitelných a přirozených podmínek života na Zemi, v souladu s uvědomělým přístupem k přírodním zdrojům a jejich šetrnému využití. Festival nabízí prostor pro všechny, kteří cítí potřebu spoluvytvářet společné kvalitní životní prostředí zodpovědně, s respektem k jedinečnosti Života a v plné integraci s vědomím otevřeného srdce.

gaia