Milí přátelé,

vítáme Vás na stránkách Vegetariánského festivalu, který po sedmi letech existence dokončil proměnu z festivalu zaměřeného zejména na stravování na festival věnovaný udržitelnému a soběstačnému životnímu stylu. Osmý ročník s názvem VEGEFEST – FESTIVAL SOBĚSTATEČNOSTI se bude konat ve dnech 29. – 30. září 2018 v Praze na Vyšehradě.

Bude sestávat hlavně z přednášek a workshopů z oblastí permakultury, přírodního stavitelství, zdravého stravování, domácí výroby, zero waste, alternativních zdrojů energií, lokální ekonomiky, komunit, osobního rozvoje a dalších. Chceme otevřít prostor jako pro nové informace a vzdělávání, tak pro sdílení již nabytých zkušeností ze soběstačného života. Hlavní přednáškový program bude doplněn zdravým vegetariánským i veganským občerstvením a volně plynoucím doprovodným programem. Nebude opět chybět ani prodej doplňkových produktů s důrazem na BIO a lokální výrobky.

Změna koncepce festivalu s sebou nese několik podstatných organizačních změn:

  • festival je propojen s nově vznikající platformou soběstačného a udržitelného životního stylu SOBĚSTA(TE)ČNOST a do organizačního týmu festivalu vstupuje Akademie soběstačnosti
  • na festival bude VOLNÝ vstup bez pokladen – návštěvníci příspějí na organizační zajištění festivalu zakoupením bambusového příboru, který umožní konzumaci na místě
  • s tím souvisí možnost rozprostřít stánky po větší ploše a otevřít prodej i pro kolemjdoucí turisty. Z této rozšířené možnosti prodeje vyplývá také zvýšení poplatku za prodejní místo.
  • ve jménu soběstačnosti přenášíme část zodpovědnosti za výsledek festivalu na účinkující a posunujeme tak festival více směrem ke spolutvoření – jednotlivé semináře, přednášky a workshopy budou hrazeny účastníky na místě přímo lektorům
  • pokračujeme v koncepci ZeroWaste nejen na místě během konání festivalu, ale i v přípravě festivalu. Baví nás hledat, kde všude lze učinit malé kroky ke snížení plýtvání a zjišťujeme, že všude :) Proto rušíme komerční tisky a budeme propagovat festival zejména elektronickou cestou; vizitky festivalu jsou vyrobeny z ručního papíru se zalisovanými semínky apod.  Podpořte nás a zkuste to taky!
  • stejně jako v minulých letech bude festival bez alkoholu
  • případný výtežek z festivalu poputuje na podporu projektu BOSQUE MEDICINAL, který má za cíl ochranu člověkem nedotčené části ekvádorského amazonského pralesa

Festivalu v Praze v létě předcházel týdenní FESTIVAL SOBĚSTATEČNOSTI, který proběhl ve dnech 22. – 29. července 2018 v centru meditace a přírodního učení Sklenářka a poskytl větší prostor pro praxi (stavba ekodomu, kurz vaření, tesařiny, práce s hlínou, tvoření permakulturních záhonů a další).

Děkujeme VŠEM, kdo se podíleli  na všech dosavadních ročnících Vegefestu. Přejeme všem hodně radosti, lásky, hojnosti, vděčnosti a síly.

Těšíme se na spoluBytí

tereza & honza dlabalovi & tým festivalu

 f2ff2fa052807833b2f6401a6df91bfd